יום שני, 8 בנובמבר 2010

טיפול בשפכים

טיפול בשפכים במפעלים

היכן שלא מתבוננים סביב ניתן למצוא אינספור מפעלים תעשייתיים שעוסקים בייצור ופיתוח. התוצר של תפעול המפעלים היא כמובן פסולת שמגולמת בדמות שפכים שלהם המפעלים צריכים למצוא פיתרון. חלק מן המפעלים אינם מבצעים טיפול בשפכים כנדרש והפסולת מוזרמת לסביבה בצורה לא מבוקרת ופוגעת בה.

מנגד, ישנם מפעלים רבים ששמים דגש רב על טיפול בשפכים כנדרש וברשותם מערכת משוכללת בטיפול בשפכים. אותם שפכים עוברים טיפול מיוחד על מנת שיהיה ניתן להשתמש בחלק מן החומרים שנמצאים בהם באופן חוזר וכמו כן בצורה שלא תזיק לסביבה.

טיפול בשפכים ואנרגיה ירוקה

טרנד האנרגיה הירוקה מחזק את הצורך בטיפול בשפכים תעשייתיים. המודעות לשמירת הסביבה התחזקה בסוף המאה העשרים. עד לפני כן, לא הייתה שמירה מספקת על הסביבה בידי מפעלים תעשייתיים. כתוצאה מכך, שפכים רבים זרמו למקומות שם נגרם נזק רב לסביבה. שפכים יכולים לגרום נזק לא רק לסביבה ולטבע מסביב כמו זיהום נחלים, אדמה וכו', אלא גם זיהום ופגיעה בבעלי חיים בסביבה. שפכים עשויים לפגוע גם בבני אדם שגרים בקרבת המקום שאליו הם מוזרמים.

אנרגיה ירוקה היא למעשה אנרגיה שאינה מזהמת את הסביבה. השימוש באנרגיה נוצר לצורך טיפול בשפכים על ידי כך שגם תהליך הטיפול עצמו לא יצור מזהמים נוספים.

אנרגיה ירוקה היא אנרגיה מתחדשת ומסיבה זו היא יכולה להיות מיוצרת במספר דרכים: או שהיא מופקת ממקורות שאינם מייצרים מזהמים באופן ישיר, או שהיא מיוצרת ממקורות שנחשבים לידידותיים לסביבה. היא גם מופקת ומשתמשת באמצעים אשר השפעתם הסביבתית נמוכה או שהיא מופקת ממקורות שמייצרים כמויות נמוכים של זיהום. שימוש באנרגיה ירוקה מאפשר יצירת מקורות אנרגיה עם כמה שפחות זיהום.

במקרה של טיפול בשפכים במפעלים, אנשי בקרת האיכות שואפים לייצר את המתקנים המשוכללים והטובים ביותר לצורך טיפול איכותי בשפכים. מפעלים תעשייתיים שיופעלו בהם מתקנים לטיפול בשפכים עם שיטות מתקדמות לכך, ייצרו כמה שפחות זיהום וידעו להמיר בצורה אפקטיבית את השפכים לצורכי אנרגיה אחרים. מיחזור ועוד אפשרויות אחרות מצמצמים את כמות הפגיעה בסביבה למקסימום האפשרי.

בוצה רעילה וטיפול בשפכים

מהלך נפוץ שנעשה בטיפול בשפכים נוגע לבוצה רעילה. בוצה רעילה היא תוצר לוואי של תהליכי ייצור במפעלים שונים בארץ. תהליך הטיפול בה גורם לנזק רב לסביבה. עלויות הטיפול בהטמנתה באתר מוסדר הנן גבוהות מאד.
טיפול בשפכים בטכנולוגיות חדישות מסוג אנרגיה ירוקה ובכלל מאפשרים להעביר את הבוצה ללא פגיעה בסביבה (זיהום שעלול להיגרם לים או למקורות מים אחרים). שדרוג מתקני השפכים מצמצם גם נזקים עתידיים צפויים כמו חומצות שמחלחלות לאדמה ופוגעות במקורות מים.